CoastKey

CoastKey trådløs dødmannsknapp er et norskutviklet sikkerhetsprodukt for båt, og består av to enheter: en håndholdt CoastKey-enhet med styringsknapper som du kan henge rundt halsen, og en fastmontert mottaker-enhet med startsperre som enkelt kobles direkte til motorens tenningssystem.

Trådløs dødmannsknapp

Dersom føreren av båten skulle falle over bord, vil signalet mellom CostKey-enheten du har på deg og mottaker-enheten som er montert i båtens motor bli brutt – og motoren vil stoppe umiddelbart. Et signallys på CoastKey-enheten aktiveres automatisk.

Trådløs nøkkel med startsperre

Tiden er inne for å si farvel til de tradisjonelle båtnøklene dine. Med CoastKey kan du starte og stoppe motoren(e) innen en radius opp til 12 meter. CoastKey fungerer også som en sikker startsperre, og aktiveres når tenningen er slått av (kompatibel for de fleste motorer)

Fra kr 2995,-

Fall over bord

Tolv sekunder etter at nødstopp har inntruffet, kan øvrig mannskap starte motoren(e) ved å holde inne en knapp på den fastmonterte mottaker-enheten ombord i båten.

Batterikapasitet

Batteriet i nøkkelenheten har normalt en levetid på 2-3 sesonger, eller ca. 300 timer motordrift.

Hva om jeg mister nøkkelenheten?

Dersom nøkkelenheten er mistet eller forlagt, kan motoren(e) likevel startes ved å taste inn en personlig, firesifret pin-kode på den fastmonterte mottaker-enheten ombord i båten.